Minhtruc.vn có 2 hình thức vận chuyển với khoản phí khác nhau tùy theo khoảng cách và hình thức thanh toán.

Thanh Toán Trước Và Nhận Hàng Sau

Hình thức vận chuyển

Chuyển phát Bưu Điện hoặc dịch vụ giao hàng nhanh giao hàng tiết kiệm.

Gửi chành xe (Vận tải Sài Gòn, Phương Trang, Tô Châu, Thành Bưởi, Huệ Nghĩa, Hùng Cường và các nhà xe ở địa phương…).

Phí vận chuyển

Gửi chành xe: phí vận chuyển từ 20.000đ – 50.000đ tùy xe và tùy cân nặng gói hàng. Những xe gửi về miền Bắc sẽ có phí cao hơn, khách hàng trả phí khi nhận hàng.

Gửi Bưu điện: gửi chậm Bưu điện phí 40.000đ – 60.000đ; gửi nhanh Bưu điện phí 80.000đ – 100.000đ.

Riêng đơn hàng giao ở TP. HCM: phí vận chuyển 25.000đ – 35.000đ.

Thanh Toán Khi Nhận Hàng COD

Hình thức vận chuyển

Chuyển phát Bưu Điện hoặc dịch vụ giao hàng nhanh Giao hàng tiết kiệm

Phí vận chuyển

Gửi Bưu điện: gửi chậm Bưu điện phí 50.000đ – 70.000đ; gửi nhanh Bưu điện phí 100.000đ – 120.000đ. Đã bao gồm phí thu hộ COD.

Riêng đơn hàng giao ở TP. HCM: phí vận chuyển 25.000đ – 35.000đ.

Thời gian nhận được hàng

Gửi chành xe: từ 1 – 3 ngày tùy xe.

Gửi Bưu điện: gửi nhanh 3 – 5 ngày; gửi chậm 5 – 7 ngày.

Giao hàng ở TP. HCM: nội ô 4h – 8h; ngoại ô 24h – 36h.